MANIFEST

Uredi

MIKROPOLITIKA

Če o jugofuturizmu razmišljamo v spregi s feminizmom, nam je v pomoč tudi pojem mikropolitike, kot sta ga razvila Deleuze in Guattari. Skozi pojem sta želela odpreti načine političnega mišljenja, ki bi bili neodvisni od političnega aparata in zunaj koncepta hegemonije ter namesto tega v politiko vključiti postajanje, molekularne procese, živalske in človeške telesnosti, rastline in izraznost geoformacij itn. Naenkrat se odpre prostor onkraj dualizmov, politični procesi pa so razumljeni kot večplastni in heterogeni, premikajo se transverzalno ter ne ponavljajo že obstoječih političnih organizacij in izumljajo nove načine pripadnosti (povzeto po Kunst: Življenje umetnosti: Prečne črte skrbi, 2023: 19).

Manifest