MANIFEST

Uredi

ISTINA/SLOBODA

Da bi govorili istinu moramo biti hrabri i ponekad žrtvovati sopstvenu poziciju.
Jugofuturizam nije moguće promišljati bez slobode.

Šta smo u stanju napraviti sa svom slobodom koju imamo? Danas kada svako može izraziti svoju nacionalnu pripadnost slobodno, kada je dozvoljeno govoriti protiv vlasti u javnom prostoru, kada je dozvoljeno kršiti Ustav i govoriti protiv Ustava,
da li smo zaista slobodni ili smo zapravo u zatvoru? Tokom devedesetih sve je bilo dozvoljeno, i akteri tadašnje polotičke scene kreiraju istinu i slobodu danas.

Manifest